Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Avantgardistisk litteratur/konst

Sten Hanson — Antediluvianska skrifter

Styx Förlag

Sten Hanson — Arbeten

Tragus Förlag

Sten Hanson.Född 1936 kom Sten Hanson att växa upp till en av 60-talets fria konstnärer som skarpt antagligen tog lärdom av Åke Hodell eller Öyvind Fahlströms konkretiska verk skulle man kunna misstänka. Men i alla fall började han lära sig själv att skriva musik och sätta upp egna verk som performance-artist och göra egensinniga ljud-textkompositioner. Sten Hanson blev en del i den svenska avantgarderörelse jag förut har skrivit om i Blaskan. Som ordförande för Fylkingen gjorde han en administrativ roll som ökade Fylkingens betydelse som Sveriges främsta elektronisk eller elektroakustisk center för all svensk experimentell musik. Nu har de senaste två åren kommit ut två böcker med hans texter och märkliga dikter eller vad man skall kalla det för. Jag läser eller vrider på böckerna för att kunna dofta på dem - jag vill känna att texterna bränner till. Stundtals verkar dessa texter friläggas och få nya betydelser huruvida man läser dem. Jag tänker på Sten Hansons texter fungerar ungefär som Jenny Holtzers konstnärliga neonskyltar där texter med uppenbara nya betydelser kan glimma förbi medan de återkommer som ett budskap likt dem vi kan se på Banverkets skyltar på våra plattformar. Så kan hennes skyltar fladdra förbi med rullande text. Ibland påminner Sten Hansons texter om John Cages sista verk där man kunde läsa hans böcker som man själv behagade. Sten Hanson undersöker också så långt det går att se var gränsen går där texten upphör att vara text och den rena konsten tar vid. Vår egen medarbetare Stefan Hammarén skulle älska dessa böcker.

En de mera överraskande verken av i dag.