Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Musikbok

John Masouri — Wailing Blues: The Story Of Bob Marley’s Wailers

Omnibus Press 2008

Bob Marley.Äntligen berättas hela historien om Bob Marleys hela historia ur musikalisk och politisk hänseende eftersom Bob Marley blev Jamaicas stora son som avled i cancer 1981. Men från början handlar Bob Marleys musikaliska gärning lika mycket om Jamaicas sociala liv där musiken och tilltron på rastafari som religion En sorts märklig kristen avvikelse som bygger på tilltron på kejsaren Haile Selassie – kungen av kungar, lejonet från Judas. Hans märkliga öde som kejsaren i Etiopien och en sorts religiös symbol i Jamaica kan verkligen ses som en märklig företeelse. Men ändå grundade sig reggaemusiken på hans uppenbarelse. Men före det så var det ska och rocksteady som var tongivande i Jamaica. Många gånger var det amerikanska soulmusiken som var en viktig grundpelare i Jamaicas musikliv. Det är där rötterna till Bob Marley och hans vänner i The Wailers skall sökas. Men boken väver ihop många komponenter för att förklara varför det blev som det blev. Men boken är också en historisk krönika över hela Jamaicas musikaliska historik som man kan utläsa genom det senaste 50 årens händelser. Det som gjorde att Jamaicas blev en ö som skulle betyda en revolution på det musikaliska området. De skapade en världsmusikalisk världsrörelse som skulle ge eko överallt och det blev en musik som direkt berörde även punken under 70-talet.

Boken är den första som jag vet tar ett helhetsbegrepp på det här med hur och varför reggaemusiken skulle slå an i världen. Framförallt är det skönt att uppleva huruvida världen kunde få en dos Bob Marley. Han skulle bli den okrönte kungen i den här musikaliska rörelsen. Jag själv älskar klassisk ska och rootsreggae. För den har värme, gungande sväng och ljuvliga passager med kärlek till livet. Naturligtvis finns det mörka sidor inom musiken som man märkte senare. Homofobi, våld och mord där knark finns med i bakgrunden i musikens inre kärna.

Med andra ord är det en av de stora böckerna som förklarar allting ordentligt så att man verkligen förstår vad som utgör kärnpunkten i musiken. En bra berättelse som får kött på benet.