Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Politik

Politiska kommentarer XXV

  • Ekonomiska krisen slår hård mot det svenska samhället, vilket i förlängningen hotar vårt välfärdsamhälles utbyggnad. Jag tycker att man skall satsa på att stabilisera bankerna, eftersom dessa är motorn i samhällsekonomin. Man bör även låta staten köpa aktier i både Volvo/SAAB och tvinga dessa företag med sin ingenjörskunskap till att börja tillverka miljömässiga produkter. Det vore en samhällsvinst. Jag tror också på att satsa fullt ut på offentliga sektorn istället för att reducera den. Krisen går att lösa med staten och samhällets hjälp. Det finns mycket att hämta i förra årets ekonomiska nobelpristagare Paul Krugmans samlingsverk han står som redaktör för: Currency Crises – utgiven av National Bureau Of Economic Research. Den behandlar ekonomiska krisen på ett föredömligt sätt och angriper verkligen roten till alla problem. Den bör läsas av alla politiker trots oavsett partifärg. Den ger förklaringen dels en del lösningar på problemen.
  • Biståndsministern lägger sig i debatten om biståndets vara eller icke vara. Fast hon vill koppla en helhetssyn på problemet. Vart går egentligen våra pengar. Framförallt handlar det om vissa FN-organs utnyttjande av pengarna. Jag tycker att det är ett bra initiativ att börja effektivisera biståndspengars så att de kommer dit de skall komma till. Utvecklingsekonomen Kenneth Hermele, känd från avsomnade Attac’s debattfauna. Hans skrift ”Hjälp eller stjälp” som ingår i ”Globala Studier” är en genomgång av biståndsdebatten plus en ordentlig kritik mot nuvarande ekonomiska system. Den skriften vill reformera biståndet och ge biståndet innebörd istället för klantig hantering av det hela. Läs boken den behövs.
  • Kriget mellan Israel och Hamas vill många Israelkritiker förneka att Hamas är en politisk islamisk terroristisk organisation som delvis styrs av Iran, för att komma åt Israel. Hamas är en avknoppning från Islamiska brödraskapet i Egypten, som sysslar med politisk ideologisk diktatorisk arbete för att undergräva demokratiska institutioner eller regeringar de misstycker. I grunden misslyckades PLO/FATAH att skapa demokrati i Gaza och västbanken – ur detta korrumperade styre under Arafat så bröts det civila styret ned. Israel anföll PLO och slog sönder allting. Hamas kunde frodas under upprorets fana. Det bisarra är naturligtvis att mördarna i Hamas faktiskt vann valet därför att PLO inte levererade det som man hade lovad.
    Statsvetaren Jeroen Gunning har i sin suveräna bok ”Hamas In Politics” Democracy, religion, violence. Är underrubriken (Hurst & Company) på boken. En av de bästa genomgångar som kommit ut om Hamas moderna politik och vad som hände i valet 2006.