Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Litteraturvetenskap/
litteraturpolitik

Jimmy Vulovic — Ensamhet och gemenskap i förvandling: Vägar genom Eyvind Johnsons och Rudolf Värnlunds mellankrigsromaner

Carlssons 2009

Ann Lundvall — Till det omöjligas konst bekänner jag mig: Gunnar Ekelöfs konstsyn

Ellerströms Förlag 2009

Arbetarlitteraturen är unik i sitt sätt att beskriva arbetarnas villkor, men inte på ett idylliskt sätt eller enbart ur ett ideologiskt perspektiv, utan man skildrar hur det är att vara en begåvning som vill upptäcka världen och livet men samtidigt kunna vara lojal eller solidarisk mot sin egen arbetarklass. Men det är oftast ur ett mera annat sätt, arbetarförfattarna skildrar sin undran och längtan att vara individualist i ett kollektiv. Många arbetarförfattare kände ett visst främlingskap i kollektivet - för de ville se sig om och resa, läsa och uppleva en annan större vidare värld. Då hamnade dessa unga begåvade arbetare i direkt konflikt med en mera politiserat och dogmatisk miljö Det var detta utomblickande och intresse för nya litterärare strömningar som gjorde att många arbetarklassförfattare reste och tog intryck av det som hände på konstens olika fält. De moderna rörelserna vi betecknar som modernismens förgrundsscener influerade många unga arbetare. Nya litterära former, konstnärliga experiment och författare från symbolismen och dekadansen påverkade vår inhemska proletära diktning.

Många författare blev solister i arbetarrörelsen som inte förstod att det fanns författare som brottades med problematiken: individualism kontra kollektivism. Från högerhåll med Sven Stolpe, Fredrik Böök eller Sten Selander, så missförstod man och avskydde allt det nya som utmanade en borglig realism. För många hade en inbillning om att proletärdiktningen var en radikalare version av borglig berättande.

Eyvind Johnson.Visserligen kunde man finna strofer av Emile Zolas gamla naturalism i botten men som sagt var många av de arbetarförfattare som slog igenom på 20-talet drivande modernister med nya former och litterära tekniker som bröt ny mark. Det kunde vara sådana som Harry Martinsson, Eyvind Johnson eller Arthur Lundqvist som introducerade nya moderna berättare istället för Fredrik Bööks borgliga psykologiska salongslitteratur som var det nya spännande. Men det som borglighetens kritiker förkastade ur sin konservativa litteratursyn kunde många av vänsterns trista ideologer, särskilt de kommunistiska kritikerna avskydde allt som var individualistiskt. Utan de föredrog Sovjetiska kollektiva propagandistiska romaner som varken utmanade makten eller gav realistiska omdömen av hur folk i verkligheten relaterade sig till varandra. Den sortens litteratur var oftast falsk och hade en enkel svartvitt utopi – arbetare är utsugna och goda medan kapitalister/borgare alltid är onda. Proletära författare kunde snarare uppvisa i sina böcker att verkligheten är så mycket mera komplicerade och mångfasetterat än vad kommunistiska politruker eller borgliga idylliker trodde.

Arbetarförfattarna kämpade mot två fronter av missförstånd eller ovilja att se att det finns individer.

Personligen ställer jag mig helhjärtat på alla solisters sida som vägrar kompromissa sin politiska eller litterära synvinkel. Dessa solister ger mig så mycket mera än borgliga skribenter som alltid står makten och näringslivets organisationer nära eller kommunistiska frasmakare/ideologer och socialdemokratiska ombudsmän som förvaltar makt enkom.

Modernismen följer samhällets utveckling som i en pendelrörelse – samhället gick från jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle – landsbygdens betydelse förskjuts till urbana samhället städer. Modernismens olika genrer från 1800-talet och framåt betydde att det utvecklades helt ur städernas omgång. Svenska arbetarlitteraturen är en sådan förflyttning från landsbygden fram till stadens färger, smaker och lukter. Man transformerades från en svensk arbetare till en sökande människa, som ville uppsöka världen för att förstå världen. I Jimmy Vulovics fina och högintressanta avhandling bevisar just hur arbetarklassens intellektuella hela tiden måste kämpa mot fördomar från två håll. Antagligen från sina egna om svek mot solidariteten när man skriver om den enskilda människans kamp för att överleva i en grå värld.

Sedan kom den borgliga kritiken där man knappast kunde förstå den råa proletära diktningen, utan där ville man ha borgliga salongsromaner om överklassens psykologiska problematik. Mot detta ställde den tidens arbetar författare konstnärliga verk om att växa upp i nöd och ändå vilja ha ett annat liv. Ett liv långt ifrån den miljö man växte upp i. Världen väntade på de unga kommande författarna.

Därför måste jag säga att de är få böcker som fångad in den problematiken som just Jimmy Vulovic gör i sin högintressanta avhandling. Den boken ställer centrala frågor om vad arbetarlitteratur kan ge oss för kunskaper och erfarenheter. Den debatten rasade som värsta på 30-talet men har även i dag sin betydelse kvar. För flera år sedan ställde Tony Samuelsson och Göran Greider frågor om vad arbetarlitteraturen betyder idag eller om den finns idag. Det gör den men den tar andra vägar genom feministiska eller generationsromaner som vill förklara och berätta om hur det är att leva idag. Visst kan jag tycka att de konstnärliga frågor arbetarförfattarna ställde under 30- och 40-talen var mera signifikativa och viktigare. Vad ville man med det konstnärliga språket och vad ville man med sina romaner uppnå?

Den estetiska frågan har förvunnen ur arbetardiktningen, den nya arbetarprosan har andra villkor och andra frågor att brottas med tydligen? Men den finns där ute och går att läsa.

Gunnar Ekelöf.Ann Lundvall berör Gunnar Ekelöfs konstsyn på litteratur och konst. Gunnar Ekelöf tillhör samma generation som de arbetarförfattare som slog igenom i slutet av 20-talet – men hans uppväxt är genuin säker och trygg borglighet. Men ändå vantrivdes han i sin borgliga miljö och sökte sig till andra konstnärliga uttryck. Hans artiklar bejakar modernismens full ut och utan tvekan. Den passionen delade han med de flesta socialistiska arbetarförfattare. Avhandlingen är därför betydelsefull för att den ringar in hans estetiska ideologiska perspektiv. Det är bra i min bok.

Båda böckerna belyser i alla fall den litterärt intressantaste och betydelsefullaste perioden i svensk 1900-tals kultur, som faktiskt fortfarande ger ekon i vårt moderna samhället, rent kulturellt.

Musik

Bob Dylan — Together Through Life

Booker T — Potato Hole

Chris Isaak — Mr. Lucky

Deportees — Under the Pavement — The Beach

Diana Jones — Better Times Will Come; Larkin Grimm — Parplar; Bonnie ”Prince” Billy — Beware & Bill Callahan — Sometimes I Wish We Were an Eagle

Doves — Kingdom of Rust

Dr. Indie lyssnar på fina grupper från förr och nu

Goffin & King: A Gerry Goffin & Carole King Song Collection 1961–1967

Grizzly Bear — Veckatimest

Hardcore Superstar — Beg for It; Nasty Idols — Boys Town & Crucified Barbara — Til Death Do Us Party

Henrik Johansson — Part

Ian Gillan — One Eye to Morocco

Jordi Savall — Jerusalem — La Ville De Deux Paix: La Paix Céleste Et La Paix Terrestre

Korta metalrecensioner III

Korta musikrecensioner XLIX

Lars Bygdén — Family Feelings

Mats Grönmark — Tape Hiss, Hit or Miss and Sometimes Even Bliss

Max Tundra — Parallax Error Beheads You; Tiga — Ciao; The Juan MacLean — The Future Will Come & Phoenix — Wolfgang Amadeus Phoenix

Melody Club — Goodbye to Romance

Merle Haggard — Down Every Road

Modern Caveman — Johnnywise

Moneybrother — Real Control & Marit Bergman — The Tear Collector

Neil Young — Fork in the Road

New Found Land — We All Die

NitroDive — Breaking the Silence & Bruket — Bruket

Pet Shop Boys — Yes; Gui Boratto — Take My Breath Away & Chromophobia

Prince — LOtUSFLOW3R

Rick Ross — Deeper than Rap & UGK — UGK 4 Life

Super Furry Animals — Dark Days & Light Years

The Amazing — The Amazing

The Detroit Cobras — The Original Recordings: Singles and Unreleased 1995–1997; Andre Williams & The New Orleans Hellhounds — Can You Deal with It? & Lady Dottie & The Diamonds — Lady Dottie & The Diamonds

The Von Bondies — Love Hate and Then There’s You

Wetton/Downes — Icon 3 & Robin Beck — Trouble or Nothing: 20th Anniversary Silver Edition

Yeah Yeah Yeahs — It’s Blitz!