Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Debatt

Monas mantra

Är det inte förunderligt, samma partier med samma lösningar på samma problem som förut. Ingen nytänkande här inte, det är som om ordet “nytänkande” vore ett svärord. Ändå är det just nytänkande som detta landet behöver, inte samma gamla lösningar som förut eftersom de är så gamla och mossiga att de hotar att brytas sönder i de bokstavskomponenter uttalandena består av. “Höjd skatt” är vänsterns senaste bud i den mantraliknande dumhet som svensk politik i dag består av. Lars Ohly är inte sen att jubla över detta och menar att alla inklusive löntagare får räkna med höjd skatt, så mycket för hans omtanke om arbetarklassen med andra ord. Att han sedan kontrar med att allt ska vara i statens ägo, läs ingen konkurrens, då är bägaren överfull av de dumheter som idag präglar svensk vänster. Än dummare är de signaler som Mona sänder ut, hon lyssnar på rappakaljan som Lasse står för!

Nu förstår jag att svensk vänster inte vill någon väl, inte minst svensk arbetarklass sen får denna lurade och hårt prövade del av befolkningen säga vad den vill. Jag väljer att dra slutsatsen att svensk vänster inte vill små människor något väl trots att det är det dom säger. För när jag hör deras förslag, förstår åtminstone jag att det kommer att leda till ett elände för småfolk och kanske än mer orättvisa.

För har någon någonsin stannat till och tänkt efter vad höjd skatt innebär. Jag ska börja med att delge er slutsatsen, höjd skatt kan leda till lägre inkomst till statskassan. En absurd tanke tycker kanske någon men faktum är att det är fullt möjligt att det som vänstern vill få oss att tro, stärkta statsfinanser, i själva verket kan leda till mindre välfärd därför att det i själva verket försvagar statsfinanserna. Detta beror helt enkelt att aktiviteten i ekonomin går ner med de höjda kostnader som höjd skatt kommer att ge. Min tes är helt enkelt att vänstern som vanligt dribblar med sanningen och det som ser ut som ett lukrativt löfte lika gärna vara ett luftslott bygt på lervälling.

Höjd skatt går att jämföra med att höja priset på till exempel en bil. Bilhandlaren vet, och många inom andra kapitalistiska näringar också, att om man höjer ett pris får man räkna med att sälja färre saker till exempel bilar. När det gäller skattehöjningar får man räkna med mycket mer än så. Jobb som arbetsgivare väljer att förlägga utomlands, kapital som flyttar ut till andra marknader, löntagare som arbetar mindre vitt och mer svart, investeringar som uteblir eller som kommer konkurrentländer till godo, hämmad aktivitet inom ekonomin och så vidare är resultatet. Höjd skatt kan alltså vara direkt samhällsekonomiskt livsfarligt, för tänk efter en stund – vad är grunden till vårt välstånd? Jo den höga ekonomiska aktiviteten bland annat inom näringsliv. Om vi då väljer att beskatta denna mer, vad säger att denna skulle vara så förbannat lojal med ett land som behandlar den så? Ingenting särkskilt inte i vår nya globaliserade värld där gränserna är så gott som bortsopade. Fråga dig själv också varför 60 % av LO: s medlemmar uppger att de antingen jobbat svart eller tagit svarta tjänster i anspråk? Jo därför att det lönar sig för mycket i jämförelse med att upphandla samma tjänster vitt och att det inte lönar sig att arbeta vitt natutligtvis. Inte med socialdemokratisk politik, och definitivt inte med samma parti uppbackat av ett skattefundamentalistiskt vänsterparti. Det sista att det inte lönar sig att jobba vitt har ju faktiskt den borgerliga regeringen vänt på som tur är, och nu är det mer lönsamt att jobba för sin egen inkomst – tack Fredrik. Det paradoxala är alltså att så kallade arbetarpartiers skattepolitik, missgynnar dem som man säger sig värna om och de “arbetarfientliga” partierna är de som för en mycket bättre skattepolitik mot vanliga arbetande människor. Ett faktum som också underströks av den förra sosseregeringen när denna först skapade förmögenhetsskatten som blev ett sådant hatobjekt i näringslivet att man var tvungen att införar allehanda undantag för denna. Till sist kunde alla förmögna undgå denna skatt och istället drabbade den de fräcka medelinkomst och låginkomsttagare som hade mage att skaffa sig mer än vad dessa borde ha till exempel ett eget boende. Som tur var tog Fredrik åter bort denna skatt alltså inte en eftergift åt dem som redan hade som det hette i sossepropagandan, utan en eftergift åt de arbetande människorna med vanliga inkomster som redan gick på knäna därför att de ville ha mer i livet än vad maktgalna sossar var beredda att ge dem.

Vad den korkade svenska vänstern vill få dig och mig att tro är alltså att genom att dra undan mattan under fötterna på den samlade ekonomin, både hos företag och hos privatpersoner, skulle vi få det bättre. Det är tyvärr en ekvation som är omöjlig att få att stämma och det vet socialdemokratin, men eftersom de är så maktlystna så är de tydligen beredda att låta dumheten ta överhanden och att ge vänsterpartiet makten över dagordningen.

Så vill du att svensk ekonomi som är grunden till vår välfärd, ska hamna i en spiral av elände rösta på svensk vänster nästa år. Vill du att kapitalet, jobben och därmed vår möjlighet att behålla välfärden flyttar utomlands och börjar komma någon annan till godo rösta på Mona och hennes skattemantra. Kom bara ihåg vad priset är, färre jobb för svenska arbetare, mindre utrymme för den välfärd de säger sig vilja försvara och högre priser på i stort sett allt för svensk arbetarklass som de också säger sig vilja värna. Varsågod svensk rösta gärna fram den hjärnlösa vänstern i nästa års val och bli lurad på kuppen, men kom inte och säg att ingen upplyste dig om konsekvenserna av deras dumheter. För det skattemantra som vänstern står för är inget annat än ren dumhet och det värsta är att det vet Mona om, men eftersom hon och hennes gelikar är så inriktade på makt och inget annat än makt struntar hon och dom i det. Men inget kan vara mer förödande än att lyssna på dessa locktoner, för det kan mycket väl innebära att svensk välfärd sakta går i graven. Fräls mig från falska profeter och människor som säger sig vilja en sak men genast föreslår saker som får motsatt effekt. Måtte vi med andra ord skonas från en vänsterregering nästa år, för de vill ju få oss att tro att det funkar med det som alla är överens är direkt samhällsskadligt.

Dr. Da Capo