Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

38 år sedan UFO-incidenten i Arlöv!

Invånarna i Burlöv, Lomma samt stora delar av Malmö stad vaknade av en kraftig smäll på morgonen den 3 december 2008. Man kan spekulera och konspirera kring anledningarna till ”blixtnedslaget”, men det var så kraftigt och intensivt att det skakade om hela Burlövsregionen med omnejd. Enligt Köpenhamnsborna syntes och hördes ”åskan” även i Danmark.

Enligt inhemska medier och SMHI (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut) var det två påföljande ”åsknedslag” (ett vid 07.00-tiden och ytterligare ett en timme senare), som skakade de västra delarna av Skåne. Havet tycks ha haft en högre temperatur än luften vid den tidpunkten, att det kan ha varit en bidragande faktor till bildandet av en positivt laddad blixt, en såkallad ”superblixt”, enligt SMHI. Därav det blixtrande ljuset och denna häftiga smäll, som fick husen att skaka samt eluttagen att blixtra till. Men det finns också de individer som ihärdigt tror att det var en utomjordisk komet som störtade in genom jordens atmosfär.

Kan det ha varit någonting annat utöver åska och kometnedslag? En del svenskar tror sig att det var en obemannad militär luftfarkost, som Sverige testade i samarbete med en främmande makt (USA!?), eller rentav ett vanligt UFO (eng. Unidentified Flying Object = Oidentifierat Flygande Föremål), som störtade någonstans i Lommabukten. Och försökte Sveriges regering därvid mörklägga händelserna med tanke på att Försvarets radioanstalt (FRA), som är en svensk civil myndighet som lyder under försvarsdepartementet, avstod från att kommentera händelsen. Frågorna är många för de som vill spekulera i all oändlighet.

Förutom ”blixtnedslaget” den 3/12 hade vi också det påföljande jordskalvet den 16/12-2008. Jag själv kände på mig att jordskalvet skulle komma. Jag minns att jag sov väldigt oroligt hela natten och när jag väl somnade började jag drömma intensivt. Jag drömde om ett stort hus som stod i lågor. Jag vaknade av all fasa. Minuterna därefter, närmare precist vid 06.20-tiden, började jag känna hur sovrummet vibrerade som en skakig husvagn.

Med stor sannolikhet kommer vi nog aldrig att få reda på sanningen. Men som våra äldre brukar säga: ”Historien upprepar sig!” Vårt närområde har även tidigare haft kontakt med det okända samt drabbats av flera mystiska och oförklarliga naturfenomen genom åren. 1971 var exempelvis UFO:nas år. Inte mindre än 18 olika observationer av oidentifierade flygande föremål iakttogs på en rad olika platser i Serbien i det gamla SFRJ (Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien) under perioden 1 maj - 16 oktober. I Sverige iakttogs samma år under perioden 19 januari - 22 december hela 45 observationer (UFO DNA - Breaking the UFO Code).

Den 17 juli 1971, klockan 23.30, en halvtimme innan midnattsslaget, inträffade någonting uppseendeväckande i det skånska himlavalvet. Flygande föremål observerades som hade ett utseende och en prestanda bortom kompetensen av dåtida kända jordiska flygplan. 16 objekt ”av månens storlek” iakttogs i cirka fem minuter av ett manligt 38-årigt vittne, vid efternamnet Cseh, på en Arlövsgård (UFO DNA - Breaking the UFO Code). Den 17 juli i år blir det följaktligen 38 år sedan den här UFO-incidenten inträffade. Men det mest häpnadsväckande här är det magiska talet ”38”! Det har gått exakt 38 år sedan 38-åringen Cseh, som idag borde vara 76 år gammal, observerade UFO:na!?

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,

medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA