Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Kerstin Fredriksson värd en hedersutmärkelse!

Kerstin Fredriksson tog över makten i Burlövs kommun den 1 november 1990 efter dåvarande kommunalrådet Göran Crona. Kerstin var då kontorschef för Försäkringskassan i Arlöv, och hade således varit verksam vid Försäkringskassan i 30 år. Hon var politiskt engagerad inom socialdemokraterna i cirka 10 år innan hon valdes till kommunalråd. I tre perioder satt hon som vice ordförande i socialnämnden och var även suppleant i kommunstyrelsen.

Kerstin Fredriksson fick inte sluta med flaggan i topp. De avundsjuka satte ett rejält krokben för henne – ett men för livet. Man får bara inte lyckas här i Sverige. Lagom är bäst!? Men hon arbetade dag och natt för den politik hon trodde på. Hon hade säkert många brister och fel, som så många andra. Det här tragiska scenariot påminner mig lite om när de skriftlärda och fariséerna kom med en kvinna till Jesus, som hade ertappats med äktenskapsbrott. De sa till Jesus att enligt Mose lag skulle hon stenas till döds. Jesus berömda svar var att: ”Den som är utan synd må kasta första stenen på henne.” (Johannes 8:7)

Men Kerstin Fredriksson är värd en hedersutmärkelse för allt det goda och osjälviska arbete hon lagt ner i Burlövs kommun. Det är många med henne som känner sig utnyttjade och sedan kasserade. För min del kan hon gärna bo på månen. Det är inte hemvistelseort, kön, ursprung, social eller politisk klasstillhörighet som ska avgöra om man är behörig eller obehörig för ett visst uppdrag. Det är ens livslånga arbete som ska granskas och synas, och ingenting annat. Kerstin Fredriksson har visat stor lojalitet gentemot Kommunen och dess medborgare. Hon är väl mer behörig efter 18 år vid makten än ”nybakade” politiker som flyttar in och ut till Kommunen och tror att de kan spinna sig fast vid rodret för gott?

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,

medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA