Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Punk/hardcore

Gallows — Grey Britain

Gallows — Grey Britain.Med The Clash politiska väsen och Sex Pistols ursinne attackerar Gallows sitt hemland med kraft, det är premiärministern Gordon Browns misslyckade i England som Gallows avskyr. Men Gallows sångare Frank Carter är som en ilsken bulldog – Englands svar på Henry Rollins; när han sjöng i Black Flag på 80-talet. Frank Carter och hans broder, Steph Carter är mera ilsken än någonsin och deras texter har blivit omtalade, särskilt den nya plattan ”Grey Britain” har fått uppmärksamhet för texternas aggressiva framtoning, vilket jag diggar och det är plattan styrka. Musikaliskt ligger skivan mellan hardcore av de slag som Hüsker Dü och Minor Treath ägande sig åt under hardcoremusikens bästa epok; åttiotalets decennium. Gallows vill riva upp himmel och jord för att nå en konsensus i en form av förändring av samhället. Det är något som jag gillar som socialist, att lyssna på politisk punk som är konsekvent och framförallt väldigt bra. Det görs för lite sådan politisk punk nu för tiden. Men Gallows har gjort en skiva som jag älskar och kan ta till mig. Den har många starka låtar och är för tillfället bästa exemplet på nyskapande punk från England.