Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Pytsan heller unikt finlandssvenskt för O0-tal

Det är lite roligt att få konstatera hur tidskrifter totalt kan missa sitt eget hörsammade tema. 00-tal, den där litteraturtidskriften, säger att den finlandssvenska litteraturen är dynamisk (fel), och att den inte oppmärsammas i Sverige (fel, eftersom den oppmärksammas t.&.med mycket medelst tanke på hur platt), och så säger de sig göra slag i sak med att vara de första som gör något åt det (fel, Svenska dagbladet har lyft fram den mycket, och har oväntat många finlandssvenska böcker recenserade, och har två permanenta finlandssvenska kritiker därtill, och litteraturtidskriften Horisont kommer lika mycket ut i Sverige och Finland med många finlandssvenska böcker recenserade och finlandssvenska författarskap opplyfta, OEI hade här om året ett utpräglat finskt temanumer SuOmEi med finsk visuell och grafisk diktning, och Lyrikvännen hade nyligen ett finlassvensk vandring i Helsingfors, visserligen en ynka, någon tidskrift haft i Åbo av vandring, och en litteraturtidskrift jag recenserade för Tidningen Kulturen, norrländsk, minns inte namnet hade förra året finlandssvensk litt som tema, etc) och så lyfter 00-tal fram en flora i sitt temanummer om finlandssvensk litteratur och ledandegör den om hur dynamisk och extra den är (finlandssvensk litt, + 00-tal självt extra som gör sitt tema), och naturligtvis har de inte den enda verklige särligen i nutida finlandssvensk litteratur (fel), nämligen: Hammarén (vore rätt), och lika mycket missade den där tidskriften som jag undertecknad recenserade förra året, de trodde finlandssvensk litt består av ungefär fem författare som alla närmast sades vara gudabegåvade (fel). Lönar sig inte att läsa en enda litttidskrift, för de vet aldrig vad de talar om.

Stefan Hammarén

textråd