Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Politisk essä

Islamiska revolutionen i Iran fyller 30 år

Khomeini.Den islamiska revolutionen 1979 är en del av en process som pågått i Iran sedan 1800-talet – en process som handlar om att moderna tänkare ville bort från islamistens kvävande av Irans storhet eller alternativt islamiska tänkare som ville förändra den kungliga despotin till ett rättvisare islamiskt land. Enligt Mohammad Fazlhashemis avhandling ”Exemplets makt: Föreställningar om Europa/Väst i Iran 1850-1980” (Symposion 1999) handlar det om hur iranska tänkare eller andra resenärer som Iran som underutvecklat land som måste förändras från grunden. Här blev Europas upplysningsfilosofi med tron på förnuftet kan lösa kriser, vetenskapen kan ge nytt ljus i människan och framförallt den moderna uppfinning som heter demokrati som i detta fall kan ses vara olika versioner på den rena princip vi kallar för konstitutionen med stort K. Mycket av den samtida samhällsdebatten handlade om att förändra om Iran till ett modernt land med vetenskap och mera demokrati eller göra om kungamakten till ett mera europeiskt sätt att vara. Det fanns också komponenter att vilja skilja religionen/islam från den styrande, verkställande och dömande makten. Medan skriftlärda kunde i vissa särskilda fall gå med på att införa en viss form av konstitutionen men att islam alltid var den högst bestämmande instansen. Sedan fanns det skriftlärda som var fullständigt emot alla moderna europeiska påfund som gick mot islams väsentliga anda. Framförallt var skriftlärda mot att Europas tänkande utmanade islam. Men så hände det att det började dyka upp tänkare som var emot islam som sådan, det ville precis som i Turkiet plocka bort religionen från samhällets styrelseformer. Så i Iran fanns det nu tänkare som ville ta bort islam som ett främmande inslag i Irans stolta monarkistiska traditioner. Islam blev lika med arabiskt tillkortakommande och deras traditioner helt främmande för det stolta före detta persiska nationen Iran. När västvärlden gav sitt stöd till gamle kosackgeneralen Réda Khan som grep makten och återinförde tron på kungen som Guds ställföreträdare på Iranska tronen. Då började en stark nationalistisk och smått rasistisk tro på Iran gamla historia före islams anländande till Iran. Den såkallade Qajardynastin störtades av den nye kungen Reda som fick starkt stöd av nazisttyskland. Men även när Reda dog så fortsatte västvärlden att ge starkt stöd till hans arvtagare till makten då den sista monarken Mohammad Reda Pahlavi alias Schahen av Iran till sist störtades av den föråldrade islamiska skriftlärda prästen Khomeinis prästvälde. Farah Diba.Han var den man som gjorde sig till talesman för de islamiska konservativa skriftlärda som redan från 30-talet fram till upproret mot sista västvänliga kungen Schahen som var tvungen att fly landet med sin modedrottning Farah Diba.

När Khomeini motsatte sig både jordreformer och var stark motståndare mot framförallt kvinnans frihet och ställning. Nu skulle kvinnans frihet försvinna vilket var prästmullornas främsta bedrift. När deras vedervärdiga så kallade revolution skedde som blev det början till moralisk polis som jagade allt som var emot den andliga ledarens uppfattning om moral. Det innebar praktiskt att hundratusentals människor avrättades av diverse anledningar eller fängslades. I Sverige var sådana diktatursanhängare som Jan Myrdal alldeles till sig av glädje då miljoner människor antagligen flydde landet eller avrättades av Khomeinis revolutionära garde. Jan Myrdal brukar älska mördare och diktatorer av vänster/islamisk karaktär.

Irans flagga.Landet blev ett fängelse som möjligen öppnade upp sig efter den vedervärdiga Khomeinis död. Sedan dess har landet varit en islamisk stormakt som både liberaliserar vissa delar av samhället medan landet stundtals kan ta till religiösa konservativa ideal. Landet är i dag uppdelad i mera liberala motståndare till dagens religiösa regim och sedan finns det naturligtvis konservativa regimens anhängare som står för bevarande av dagens islamiska republik. Iran är ett land med många lager av politiska dimensioner då den stundtals kan ha politiska olika agendan för olika grupperingar inom landets legitima ramar.

Landet är stort sett kvinnofientlig men ändå existerar det en kvinnoorganisation i landet och kvinnliga parlamentariker i landet. Det är alltså ett motsägelsefullt land. Ett land som gärna stöder olika islamiska organisationer som ständigt ligger på gränsen till terrorism. Men det är också ett land som högern inom Bush administration och Israels Likudparti delar samma synsätt på, det vill säga att Irans nuvarande regim måste bort från makten och en annan välligare regim skall sitta ned vid makten.

Journalisten Roger Howards bok ”Iran i kris? – Kärnvapenhot och politiska vägval” (Tankekraft 2005) är en bra bok om Iran - sett ur Irakkrigets synvinkel och vilka konsekvenserna kommer att bli till exempel på USA:s agerande gentemot Iran, särkilt i ljuset av Saddam Husseins avlägsnande från makten, hur det kommer att påverka det politiska läget i regionen. Framförallt hur detta spel om kärnvapnen som ligger i det perspektivet, när man talar om Irans eventuella förhandlingsvilja när det gäller fredlig kärnkraftteknologi eller möjliga kärnvapen som måste hanteras av FN och USA, på ett eller annat sätt? Boken kom ut för fyra år sedan på svenska, så mycket har hänt sedan dess. Framförallt har det tillkommit en ny amerikansk administration med ny president som vill öppna nya kanaler till bland annat Iran för nya samtal på en helt annan nivå än vad det varit förut. Med en annan vilja skall man föra samtal med Irans regim. Om gemensamma problem och försöka finna lösningar tillsammans på dessa. Hur det skall gå vet jag inte i skrivande stund? Men vi har sett mänskliga demonstrationer mot regimens valseger ganska nyligen. Det pågår i mitt tycke vedervärdiga rättegångar mot demonstranterna som varit emot eventuella försök till valfusk vilket som troligtvis säkrade valsegern för dagens islamiska regim. Det var en demokratisk demonstration som har tröttnat på dagens misslyckade och tråkiga politik inom Iran.

Iran är ett land vi måste föra samtal med i det långa loppet så därför måste vi finna vägar till samtal. Men det måste vara samtal som ändå ställer krav på landet i fråga.

Visserligen önskar jag att landets islamiska regim faller ihop och försvinner ur jordens yta. Militant politisk islamistiska tongångar med sin auktoritära kvinnofientliga samhällssyn är något världen inte behöver.

Vad som nu kommer ske trettio år efter den bedrövliga revolutionen får vi se inom den närmaste framtiden när USA och Iran påbörjar sin dialog.

Böcker om Islamiska revolutionen i Iran

Vanessa Martin
Creating an Islamic State: Khomeini And Making Of New Iran
I.B. Tauris 2000
Saeed Rahnema & Sohrab Behdad
Iran after the Revolution: Crisis of An Islamic State
I.B. Tauris 1996
Stephen Kinzer
All The Shah’s Men: An American Coup And The Roots Of Middle East Terror
Wiley 2003

Musik

Arctic Monkeys — Humbug

Blur — Midlife: A Beginner’s Guide to Blur

Boris & The Jeltsins — Låt det blöda & Bye Bye Bicycle — Compass

Chickenfoot — Chickenfoot

Death — For the Whole World to See

Ecovillage — Phoenix Asteroid

Ebba Forsberg — Ta min vals: Ebba Forsberg sjunger Leonard Cohen

Gossip — Music for Men

Hardcore Superstar — Beg for It

Jane’s Addiction — A Cabinet of Curiosities

King Creosote — Flick the Vs & Great Lake Swimmers — Lost Channels

Korta musikrecensioner LII

Kreator — Hordes of Chaos

Marie Bergman — Det liv du får

New York Dolls — ’Cause I Sez So

Passion Pit — Manners & Theoretical Girl — Divided

Pretty Whores — Teens of USA

Rancid — Let the Dominoes Fall

Ray Smith — Rockin’ Little Angel: The Sun Years, Plus

Sky Saxon och hans band The Seeds

Son Volt — American Central Dust & The Jayhawks — Music from the North Country: The Jayhawks Anthology & Hollywood Town Hall

Stratovarius — Polaris

The Bats — The Guilty Office

Två gånger Tom Malmquist: Smoke & Dial (Art by Accident) & Fadersmjölken

Träd, Gräs och Stenar — Hemlösa katter

Trick or Treat — Tin Soldiers

Tyr — By the Light of the Northern Star

Whitney Houston — I Look to You

Victor Olaiya — Victor Olaiya’s All Stars Soul International & Captain Yaba — Yaba Funk Roots