Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Våga avvakta med vaccinering

”Betydligt fler än man tidigare trott tål inte vaccinationer.” Unik forskning i Malmö (UMAS).

Lördagen den 11 juli skriver Skånska Dagbladet om en ny undersökning av allergipatienter på UMAS. Undersökningen leds av professorn och överläkaren Magnus Bruze som menar att aluminiumet i vaccinationer (stelkramp, kikhosta, difteri etcetera) kan utlösa allergier hos människor. Enligt Bruze gäller det i första hand vaccinering mot allergi där vaccinet i sig ger nya och allvarligare allergier.

Under de senaste tjugo åren har vi sett en stigande ökning av vaccinationer i Sverige. Vi har också sett en stigande ökning av allergier och astmatiska problem. Dessa båda fenomen verkar gå hand i hand.

”För tio år sedan trodde man att problemen var så ovanliga att de nästan inte fanns. Nu har det visat sig att det kanske inte är så ovanligt.” (Magnus Bruze)

I artikeln avslöjas också att i många fall av vaccinationsskador har de drabbade förvägrats ersättning från försäkringsbolag och Läkemedelsskadenämnden. Det är smått unikt för Sverige. Med hjälp av uppdaterad, opartisk forskning kommer detta att ändras i framtiden.

Många föräldrar upplever obehag när de meddelar BVC-personal och läkare att de inte vill vaccinera sina barn. Allt fler väljer att vänta tills barnet fyllt 1-3 år, detta för att barnets eget immunförsvar ska hinna utvecklas och bli så starkt som möjligt.

Dessa föräldrar känner sig ganska ofta kränkta och ifrågasatta. Sådant auktoritetsmissbruk från sjukvård och myndighet håller dock på att mjukas upp. Söndagen den 12 juli, dagen efter artikeln om forskningen vid UMAS, går tre representanter för Region Skåne ut i samma tidning och förespråkar ett utökat samarbete mellan alternativmedicin och skolmedicin.

”Vår förhoppning är att alla patienter skall känna sig trygga med att kunna berätta att de använder andra läkemedel/behandlingsmetoder än de skolmedicinska. Det kan inte vara så att man känner sig illojal om man i sitt sökande att bli frisk använder sig av alternativa behandlingsmetoder även om det sker parallellt med skolmedicinen.” (Catharina Blixen-Finecke – ordförande i Vårdproduktionsberedningen, Katarina Erlingson – ordförande i Personalberedningen, Anders Åkesson – ordförande i Folkhälsoberedningen)

Alan Rees har gjort en väldigt intressant och skrämmande iakttagelse som han just nu försöker få belyst i en stor morgontidning. Rees är en av landets mest pålästa personer när det gäller vaccin och vaccinationsskador. Hans son blev autistisk efter en vaccination i barndomen.

Rees menar att svininfluensan slår hårdast mot unga människor därför att yngre generationer vaccinerats betydligt mer och oftare än äldre. Allergiforskningen vid Universitetssjukhuset i Malmö (UMAS) pekar åt samma håll.

”Vi har blivit intalade att vaccinationer förebygger sjukdomar, trots att en utförlig forskning genom officiell statistik och medicinska rapporter avslöjar motsatsen. Upptäck själv i denna uppdaterade, väl underbyggda och ändå lättlästa bok varför fler och fler föräldrar säger nej till vaccination, och väljer att ge sina barn en naturlig uppväxt.” (Ur förordet till Greg Beatties ”Vaccination – en förälders dilemma”)

Läs om vaccinationsskador här:

Ian Sinclair: ”Vaccination – the hidden facts”

Dr Viera Scheibner: ”Beteendestörningar i barndomen – sambandet med vaccination”

Jackie Swartz: ”Vaccinationer – fördelar och nackdelar”

Näringsmedicinsk Tidskrift Nr 4 2008 (hela numret handlar om vaccinationer)

Alan Philips: ”Vaccinationer – Dags att sticka hål på myterna” (finns bland annat publicerad i Nexus – nr 1, 2000)

Greg Beattie: ”Vaccination – en förälders dilemma”

A

Vaccination Information Service

Lagerstedt & Company - vaccin

The Terrifying World Of Vaccine Adjuvants

Search Results: vaccinations

SVT (Aktuellt, 22/7 –09, Tom Jefferson från cochrane-institutet)

Stefan Whilde

Musik

Arctic Monkeys — Humbug

Blur — Midlife: A Beginner’s Guide to Blur

Boris & The Jeltsins — Låt det blöda & Bye Bye Bicycle — Compass

Chickenfoot — Chickenfoot

Death — For the Whole World to See

Ecovillage — Phoenix Asteroid

Ebba Forsberg — Ta min vals: Ebba Forsberg sjunger Leonard Cohen

Gossip — Music for Men

Hardcore Superstar — Beg for It

Jane’s Addiction — A Cabinet of Curiosities

King Creosote — Flick the Vs & Great Lake Swimmers — Lost Channels

Korta musikrecensioner LII

Kreator — Hordes of Chaos

Marie Bergman — Det liv du får

New York Dolls — ’Cause I Sez So

Passion Pit — Manners & Theoretical Girl — Divided

Pretty Whores — Teens of USA

Rancid — Let the Dominoes Fall

Ray Smith — Rockin’ Little Angel: The Sun Years, Plus

Sky Saxon och hans band The Seeds

Son Volt — American Central Dust & The Jayhawks — Music from the North Country: The Jayhawks Anthology & Hollywood Town Hall

Stratovarius — Polaris

The Bats — The Guilty Office

Två gånger Tom Malmquist: Smoke & Dial (Art by Accident) & Fadersmjölken

Träd, Gräs och Stenar — Hemlösa katter

Trick or Treat — Tin Soldiers

Tyr — By the Light of the Northern Star

Whitney Houston — I Look to You

Victor Olaiya — Victor Olaiya’s All Stars Soul International & Captain Yaba — Yaba Funk Roots