Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Roman

Agneta Pleijel — Syster och bror

Norstedts 2009

Agneta Pleijel.En släktkrönika fördelad i tre delar är Agneta Pleijels största litterära satsning på många år. Agneta Pleijel studerade sin släkt genom att gå tillbaka till 1700-talets politik och teaterliv. En av hennes ingångar var anfadern skådespelaren Lars Hjortsberg som var aktiv i slutet av 1700-talet och in till inledningen av 1800-talet. Hennes roman blev den fina ”Kungens komediant” men hon fortsatte att studera släkten och fann en okänd släktgren där hon finner kirurgen och förlossningsläkaren tillika medlem av vetenskapsakademien, Herman von Schützercrantz. Han förlöste Gustav III: s moder Ulrika Lovisa, och blev därigenom en relevant gestalt för svenska läkarkonsten. Det resulterade i Agneta Pleijels roman ”Drottningens Chirurg”. Nu fortsätter Agneta Pleijel med att skriva om Lars Hjortsbergs dotter Carolina (Lina) och hennes man Isaac Berg, kunglig hovsångare och sångmästare på kungliga teatern. Deras barn hamnar i centrum, dottern Helena utbildad operasångare och släkt med Jenny Lind – brodern Albert Berg, dövstum vid födseln, blev erkänd marinmålare och gick i skolan vid Sveriges enda dövstummeskola vid villan Manilla ute på Djurgården. Albert Berg blev senare styrelseledamot i den första riksföreningen för just dövstumma. Det är grunden för romanen. Boken visar framförallt att tron på den renande musiken kan få människan att närma sig Gud. Musikens kraft som förlöser människan till att skapa underverk – musik som ger friheten ett namn – musik som frihet; vilket vi kan skapa operor och symfoniska verk tillägnad frihetens ande. Romanen slår ett slag för konsten och musiken som vår mänskliga helgedom, något värt att kämpa för.

Boken är en resa genom Europa där Isaac förlorar musiken i sonen men tar igen genom sin dotter Helenas talang. Frågan uppstår om faders revansch på det sociala verkligen måste ske genom sitt barn. Boken ställer många sådana frågor men avger inga svar. Albert undkommer sin faders alltför tunga krav på saker för han satsar på konsten. Konsten får spegla Europeiska folkens strävan efter frihet från kungavälden och överhetens förfördelade makt över människorna fria sinnelag.

Jag tolkar boken som en hyllning till musiken och konsten som förgrenar begreppen frihet och humanism i en bisarr omvärld, Men det är också Agneta Pleijels litterärt bästa roman och för min del ett konstnärligt mästerverk.