Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Klassiker

Thomas Mann — Buddenbrooks

Översättare: Ulrika Wallenström

Bonniers 2006

Thomas Mann.En bättre roman om den borgerliga familjen kan man knappast tänka sig ha skrivit än den roman Thomas Mann romandebuterade med 1901. En bättre roman om handelssläkten Buddenbrooks liv och leverne under 1800-talets industrialisering, finns ej att uppnå. Thomas Mann som själv levde i en klassisk handelsfamilj med anor i den kommande industrialiseringen, vilket förvandlade Europa från att vara en familj av jordbruksnationer; till att över en kort tid bli alltmera urbana länder med stora städer som alltmera övergick till att producera mekaniskt produkter i massivare skala. Thomas Mann skriver snyggt och väl, i stil med Tolstojs romaner om den jättelika familjen Buddenbrooks äventyr och öden i kärlek, affärer och förändrade politiska landskap. En mera konservativ liberalism som bejakade fritt affärsliv men ville behålla familjen kärna och vårda dess värde. Det är det samhälle där Karl Marx skrev sina sociala och statsvetenskapliga verk om hur den nya kapitalismens fungerar, med dess vinst och profittänkande. Familjen Buddenbrooks är ett urtypiskt exempel på en familj som står mitt emellan det gamla ståndssamhälle och den nya kapitalismens sätt att göra affärer. Romanen speglar den utvecklingens linje på ett övertygat sätt så att vi kan följa samhällets linjära ståndpunkt utifrån det här som sker på samhällets olika nivåer. Det samhällskomplexa möter ändå vardagens hemisfär – en vardag där kvinnorna och övriga av samhällets vardagsmänniskor rör sig i. Thomas Mann har en säker och precis blick för detaljer och vardagens borgerliga hemförhållanden. Därvid lag påminner han utan tvekan om Tolstojs sätt att beskriva ryska aristokratin som levde i det gamla ståndssamhället där allting mäts i börden. Men precis som Thomas Mann beskrev Tolstoj ävenledes hur vardagens liv kunde förespeglas att vara mitt i världspolitikens orosvirvlar. Thomas Mann beskriver just hur judar integrerades in i tyska samhället och bidrog med att skapa en europeisk högre kulturodling.

Romanen är verkligen ett litterärt konstnärligt mästerverk, ett bestående verk som visar hur en rik handelsläkt upprätthåller sina familjetraditioner. Vi kom att senare se dessa familjer som typiska trångsynta kälkborgare. Som konsten och litteraturen skulle älska att komma förkasta i många kulturradikala familjeuppgörelser genom decennierna. Idag ligger den sortens romaner mest i de litteraturhistoriska arkiven eller samlar damm i bibliotekens hyllor som just hyllvärmare. Thomas Mann däremot går fortfarande att läsa som den levande klassiker den är. Visst kan mycket kännas andefattigt eller trångsynt i dialogen och sättet att se världen lite gammaldags. Men det förhindrar inte att romanen förtjänas att se som ett bidrag till att förstå vår historia och omvärld. Thomas Mann som var djupt konservativ i många frågor flyttade gick senare i exil till USA – då hans djupa förakt för nazismens barbarism och allmänna kulturförstörelse av Kleist, Heines, Herders och Gothes Tyskland – fick Thomas Mann att se med vrede på 30-talets Tyskland. Romanen är en djup betraktelse över tiden som var. En lärorik och mästerlig magisk roman. Ett moget debutantverk bortom de mesta.