Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Debatt

Alliansen och deras spel om sjukförsäkringen

Den borgerliga regeringens överskuggande inrikespolitiska satsning är den så kallade arbetslinjen – vilket är regeringens agenda; alla skall jobba, få jobb och alternativ prövas mot den allrådande arbetsmarknaden. Det är a och o för dagens regering. Men för att få det hela gå ihop med arbetslinjen måste man förändra på tre ting, a-kassan, sjukförsäkringen och förändring av arbetsrätten. Den senare kommer borgerliga regeringen att förändra på sikt via Svensk Näringsliv.

Men låt oss ägna oss åt det två första tingen. För att få folk att arbeta måste man definiera om a-kassan och sjukförsäkringen, vilket den borgerliga regeringen således också har gjort. A-kassan är en ekonomisk förening som i Sverige oftast sköts av fackföreningar samt Alfa-kassan som är mera oberoende. A-kassan är till för att ge arbetslösa en viss ekonomisk ersättning tills du finner ett nytt arbete. Men eftersom det kan vara svårt att få arbete kan det av olika saker bli konsekvenser på det mänskliga området. Du betala till a-kassan med dina medlemspengar och kan därför enbart styras av hur fackföreningen fungerar med avgifter. Men regeringen ser detta som ett bidrag. Arbetslöshetskassan blir plötsligt ett bidrag. Därför vill regeringen reducera a-kassans dagspenning och begränsa dess belopp. Man till och med straffar både fackföreningar och dess a-kassor genom att införa idén om att ju högre arbetslöshet det är inom olika branscher, skall avgiften direkt blir högre. Detta får givetvis konsekvensen att allt flera lämnar a-kassan på grund av högre avgifter. Här kommer då idén om att man skall ha en allmän a-kassa där staten garanterar beloppens storlek. Då skulle den borgerliga regeringen kunna göra det till ett bidrag och sänka dess storlek och få människor att ta jobben där de finns oavsett sociala omständigheter. Arbetslinjen skulle hållas och lönerna skulle kunna styras som den borgerliga regeringens kompisar inom svensk näringsliv vill på längre sikt. En klassisk försvagning av fackföreningar.

Men nu kommer vi till det mest cyniska spelet om sjuka människor som den borgerliga regeringen gör med sjukförsäkringen.

Sjukförsäkringen fungerar så att du betala en del av din lön i skatt som går via arbetsgivaravgiften till staten i skatt. Det är alltså en försäkring du betalar – en försäkring precis som vilken försäkring som helst. Men skillnaden är att myndigheten Försäkringskassan administrerar det hela. Alliansen har gjort två saker. De ville dels minska de dagliga beloppen och sedan göra förändringar i hur många dagar du skall få ha sjukpenning. Den som du själv betald in via skatten. Den börjar nu i regeringens nya definitioner av hur sjukförsäkringen skall se ut förändrar ordentligt. Därför att arbetslinjen skall nu råda även bland de sjukskrivna. Då måste man förändra synen hos befolkningen på vad sjukförsäkran egentligen är för något?

Första attacken var att de fuskade hur många procent som helst med sjukförsäkringen. Men enligt Försäkringskassan egna undersökningar var det falskt tal från regeringen. Det var ytterst få % som fuskade och dem hade kassan oftast koll på. Men det var ett psykologiskt angrepp för att förändra sjukförsäkringens innebörd. Man omvandlade plötsligt sjukförsäkringen till ett ”bidrag” som du inte skall vara beroende av. Jämför med att ditt hus brinner och Folksam skulle ringa upp och påtala att du inte får ut din hemförsäkring därför att det är numera ett bidrag och du kommer bli bidragsberoende om det betalas ut till dig, trots att du själv betalat den med egna pengar. Nu kommer det fiffiga i det hela. Sjukförsäkringen blir nu ett bidrag i regeringens nya synsätt. För nu skall sjuka prövas mot hela arbetsmarknaden. Regeringens nya rehabilitetskedja innebär att folk som varit föremål för olika sjukpenningar skall nu inte få förlängd utan skall direkt in på arbetsmarknaden.

Man skall inte vara bidragsberoende. Vi har redan nu olika rehabiliteringsprogram men den nya skall bygga på olika nya definitioner på arbetsför. Din betalda sjukförsäkring är numera ett bidrag som du måste förhindras att få. Nu kommer hundra tusentals människor bli utförsäkrade som konsekvens av regeringens nya cyniska ideologiska spel om sjuka människor. Det synsätt borgerligheten har är gammal som gatan. Folk är lata och slöa och bör jagas till att arbeta till varje pris. Så har den varit sedan överhetens deklarerade att ju längre löner och sämre förhållanden höll folket vaken och mindre girigt. Sjuka vill tillbaka till sina arbeten men inte på bekostnad av sin hälsa.

Där har socialdemokratin mycket att göra.