Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Konst

Nationalmuseum: Caspar David Friedrich — Den besjälade naturen och åtta samtida kommentarer

Caspar David Friedrich.I slutet av 1700-talet så dominerade romantiken inom Europeiska kulturlivet och det innebar att man trodde på en mera emotionell romantiskt och gåtfullare världsbild. Man bestrålade Guds skapelse med en mera symbolisk och själslig värld. Särskilt i norra Europa blev det ett ideal att börja bygga upp en tidig upplaga av det kommande idealet av ett folk, ett språk och ett land. En mera nationell nationalromantisk vidsyn där man hyllade nordens vilda natur och dessutom ett folks specifika kärlek till sin natur. Det är någonstans där i synen på naturen som en själslig irrationell gåtfull natur som människan via sagan och folkberättelserna lever upp i våra sinnen. Tänk er tyska språkfilosofen Herders tilltro på folkets själ och jordens blod som bildar en enhet i litterär mening och hans tro på att folkets identitet ligger i fäders jord. Det är en av grunden till den konst nationalromantiken och romantiken föddes i. Vår frihet ligger i att folket blir fria i nationell mening. Naturen och landet bildar en speciell känsla och den har vi födelsen som är fröet till vår frihet. Den tanken kan både konservativa och kulturradikala omfatta, beroende på vilken ideologisk perspektiv man har i frågan. Vissa anser att varje stat är en falsk konstruktion och vi borde leva över gränserna, andra anser att nationalstaten skapar trygghet åt folket och ger människan en plats, fast i jorden och en kärleksfull mental syn på livet. Vi lämnar den diskussionen hän och återvänder till att konsten fick en sorts pedagogisk roll att lyfta fram naturens roll inför människans otvungna kärlek till detsamma.

Det är här Caspar David Friedrich passar bra in i den traditionen. Han föddes i staden Greifswald i dåvarande svenska Pommern. Hans konst influerades starkt av både norska och danska konstnärer som han umgicks med eller lät sig utbildas av. Jens Juel och Erik Paulsen i Danmark påverkade Friedrichs konst. Hans ljus, gåtfulla skimmer och fina studier av karaktärer tycker jag mig skåda danska 1700-1800-talets konstnärliga signaturer. Norska konstnären Johan Christian Dahl formulerade sin vision av konsten som influerade Friedrich liksom Dahl fick starka drag av Friedrichs konst. Johan Christian Dahls fina verk ”Stendös i snö, Vordingborg” är min favorit. Ett landskap med en liten skogsdunge med en stendös i centrum. Lite snö och lite substil naturlighet som jag direkt faller för. Det verket har så många drag av storslagenhet i det lilla på något sätt.

Caspar David Friedrich.Caspar David Friedrichs storslagna verk som genombrottsverket ”Munk vid havet” har en nästan ensam enslighet. Ett sakralt verk där den kristne munken står vid havets ödsliga rand. Naturens element blir en vild men harmonisk kontemplativ känsla som Caspar David Friedrich byggt in i sitt verk. Det är hans bästa verk i sin tidiga karriär. Det finns en romantisk men även tydlig realistisk bildstomme i hans bildvärld. När man ser hans mest magiska verk ”Klipprev vid havsstrand”, ”Havsstrand i månsken”, ”Krucifix i berglandskap” och mäktiga skeppsvraket på ”Ishavet” så förenas både en gåtfull skugglik spänning som utgör lite av det där som vi ser som naturens besjälade värld. Friedrich styrka som konstnär ligger i dynamiken hur han tolkar sin bildvärld symboliskt så att känslan av hur livet kan förändra oss finns med i målningarna. Bra exempel är hans självbiografiska verk ”Livsåldrar” där hans själv beskriver sig själv som gammal man med barnbarn och sedan finns det en del segelbåtar som befinner sig på olika distanser. Det är symboliskt väl infångad hur livet ter sig i livets dynamiska spänningar och hur vi befinner oss ständigt i olika faser i livet.

En annan tavla är ”Målaren Gerhard Von Kügelgens grav” där fångar Friedrich in skuggorna på kyrkogården vilket faller som lite väl markerade gotiska signaturer på en plats som står för frid och påminnelse om att livets resa avslutas i förgängelsens dödliga skuggvärld.

Hela utställningen är fantastisk magisk utställning som ger mig naturens vidunderligga skönhet så väl utstuderad men ändå med bibehållen atmosfär. Framförallt hans verk med bergstoppar och de mera fina bergen kan man se i hans verk. En sublim skildring av stora berg som kanske saknar den vildhet som nordiska konstnärer gärna framställde i sina mera av natio0nalromantiska verk. Se Marcus Larssons stora naturverk så förstår ni vad jag menar. Men det är en av de finaste utställningar jag sett i år.

Jag diggar de kommentarer som dagens konstnärer försöker skildra i sina motiv Karin Mamma Andersson, Jan Håfström, Håkan Rhenberg, Anna Bötter, Lars Nilsson, Cecilia Edenfalk, Denise Grünstein och Sigfrid Sandström. Intressanta verk från flera av mina egna konstnärliga favoriter som skapar processer som jag känner mig hemma i.