Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Inkompetenta försäkringsbolag!

Skandinavien och de brittiska öarna tycks ha drabbats hårdast av klimatförändringarna. Dalsland och Värmland har haft översvämningar med jordskred och Skåne jordbävning samt flera storm- och orkanvindar av klass 1 och 2 på senare tid, som orsakat en hel del materiella skador. På grund av den globala uppvärmningen kommer klimatsituationen att försämras än mer de kommande åren med stora havs- och flodöversvämningar. För 20 år sedan var scenariot otänkbart, men nu är det en realitet. Det är därför hög tid att vi öppnar ögonen och möter klimatförändringarna på bästa sätt.

Försäkringsbolagen, bland övriga svenska samhällsinstitutioner, är oförmögna och inkompetenta. Bara för att dra ett exempel: Folksam hade halverad bemanning under stormen 2009-11-18, för att dess personal var ”på utbildning”. Men bara en sådan sak att gå på fortbildning vid ankommande stormoväder är ett flagrant beteende och bemötande. Folksam är skyldigt att följa väderprognoserna och vara redo, såsom ambulansen, brandkåren eller polisen, vid hotande allmän fara.

Folk som mejlar eller ringer in skadeanmälningar får ingen konkret hjälp. Ska det behöva ta tre veckor för att åtgärda stormskador på ett hustak? Skadan kan ju förvärras i form av att brädor börjar ruttna samt att plåtdelar faller ner och träffar någon i huvudet. Var finns begreppen ”nollvision” och ”hållbar utveckling”? Det ska väl ligga i försäkringsbolagens intresse att handlägga skadeanmälningarna så fort som möjligt och inte dra ut på tiden?

Alla försäkringsskador borde kunna åtgärdas inom 24 timmar för att undvika ytterligare sveda och värk, men försäkringsbolagen vägrar. Om man dessutom önskar åtgärda någonting på egen hand får man inte ut någon ersättning alls. Och kontantreglering är upp till handläggarna själva att avgöra. Varför då betala dyra försäkringsavgifter, när man inte ens kan få hjälp när man väl behöver den?

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,

medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA