Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Korta bokanmälningar III

Klicka på länken för att komma till bokanmälningen.

Jacob Burckhardt | Livius | Lindsay Clarke | Olle Cederlöf | John-Henri Holmberg | Irena Cristalis | Dag Solstad | Jabra Ibrahim Jabra | Hester Kaplan

Blaskan-redaktionen har konstaterat att bokfloden är oöverblickbar så därför vill Dr Indie ge läsarna korta tips med dessa små bokanmälningar.

Jacob Burckhardt Index

Nu föreligger på bokförlaget Lind & Co äntligen en nyöversättning av mannen som gav världen vår syn på renässansen. Jacob Burckhardts klassiker från år 1860: Renässanskulturen i Italien Naturligtvis har boken kritiseras från många håll när det gäller synen på den mörka medeltiden. Utan som svenska medeltidshistorikern Michael Nordberg i ett förord och egen bok poängterar att medeltiden var mera dynamisk än vad man tror i lärdomsperspektiv. Men från upplysningsfilosofin och fram till våra dagar är det en ljus syn på renässansen. Jag måste tillstå att jag delar denna optimism på renässansens kulturliv. Läs boken för nyutgåvan är en ren kulturgärning.

Livius Index

Bokförlaget W & W kommer i sin klassikerserie 2002 ut med Sture Linnérs översättning av Livius verk Roms Kungatid. Första utgåvan var 1964 så denna bok är frisk historia mellan myt och verklighet kring Roms födelse. D.v.s Romulus och Remolus som enligt sagan grundade rom. Det finns naturligt flera romerska skalder eller historiker som bidragit med varsin del. Mest kända är skalderna Ovidius, Vergilius, Properitus med flera, liksom historiska skriftställare av Plutarchos och Dionysios kaliber. Sture Linnér skriver ett föredömligt förord där han sätter Livius bok i sin rätta tidspräglade kontext när verket skrev. Livius uppmuntrades av kejsare Augustus efter hans seger över Antonius och hans kärlek Egyptens drottning Cleopatra vid sjöslaget i Actium i Grekland år 31 f.Kr.

Om du läser detta verk får du ett fint läseäventyr helt enkelt.

Lindsay Clarke Index

Lindsay Clarke skriver en ny moderniserad version på Wolfram von Eschenbachs berättelse Parsifal och stenen från himlen med andra Parsifal och riddarna runt det runda bordets jakt på den helige Gral. Parsifal som är en gammal keltisk myt som ingår kring kung Arthursagan. Svenska förlaget gav ut den här fascinerande nyberättelsen 2002. författaren berättar om tillkomsten i ett för och efterord. Mycket spännande bok att få sig till livs.

Olle Cederlöf Index

Olle Cederlöf kom först ut med verket Vapnens historia 1951. Sedan reviderade han boken men avled 1999 och Prisma gav ut på nytt igen 2002. Boken kompletterar dom otaliga verk som redan finns i ämnet. Men tåls att läsa som en svensk klassiker på området.

John-Henri Holmberg Index

I ett tidigare nummer av Blaskan skrev jag en kort anmälan på John-Henri Holmbergs första del av sin science fictionhistorik Inre och yttre rymd. Nu 2003 kom del 2 ut, den avslutande boken. Den täcker vad som händer inom andra språkbruk och inom 70-talet och framåt till 2000-talet. Två gedigna verk och ett måste för varje intresserad kring litteraturen. (Sorry, en liten klichémening måhända.)

Irena Cristalis Index

Irena Cristalis är en mycket modig journalist som besökt Östtimor ett antal gånger sedan Suhartos fall och den nye exministern i hans brutala mordstyre, Habibie. Denna man skulle leda så att massmordet på Östtimors folk upphörde och självständighet blev det nya ledordet. Hennes rapportbok Bitter Down (East Timor a people’s story, 2002) är en av de bästa böcker på länge över denna händelse.

Dag Solstad Index

En av Norges största författare Dag Solstads senaste roman på svenska T. Singer är underfundig historia om Singer som vill vara social, men så anonym att man inte låter tala om sig och smälter in i tillvaron. Ändå besväras han av obetydliga pinsamheter från barndomen. Singer den eviga studenten med ströjobb flyttar till en ny ort och arbetar som bibliotekarie — blir kär i en ung ensamstående mamma med dotter. Mamman dör i bilolycka. Singer drar vidare med dottern till Oslo. En fin existensiell roman med många bottnar.

Jabra Ibrahim Jabra Index

Det finns författare man aldrig hört talas om, först nu läser jag bokförlaget Tranans utgivning av Jabra Ibrahim Jabras stora verk Den första brunnen (Barndom i Betlehem) enligt Tetz Rookes efterord räknas han som arabvärldens främsta förnyare av litteraturen. Hans bok är den första som ges ut på svenska. En finstämd barndomsbetraktelse.

Hester Kaplan Index

Hester Kaplan skriver en fin roman om en moder som föder sin dotters barn. Ömhetsbevis (Forum 2002) Komplikationer och djup mor/dotterrelation är bärande temat i en stark roman.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #5 2003

Gäst-
skribenter

Flugornas herre och Robinson Kruse (av Fredrik Runebert)


Calcismo i Milano (av Thommy Sjöberg)

Stefan Hammarén

Maran och gracehoppet


Stefan Hammarén — Konservöppnare Bok

Essäer

H.G. Wells romanvärld

Ben Elton

Kåserier

Charles Lamb

Trängselavgifter

Konst

Lennart Aschenbrenner på Waldermarsudde

Kultur

Klubb Mondo

Politik

Världens mörkaste tillstånd

USAs politiska orientering

En liten artikel om islam

Mer om Afghanistan

Svensk-Koreanska föreningen

Böcker

Korta bokanmälningar III

Musik

A Tribute to Ramones — We’re a Happy Family

Buddaboys — Lost Peoples Areas

Florence Valentin

GES

Historien om Journey

Musikkrönika — REO Speedwagon

Musiktidskriften Bang

Retro — Barclay James Harvest

Sonata Arctica — Winterheart’s Guild

The Neptunes

Filmer

På TV

TV-serier II

Mat & Dryck

Talisker 10-årig whisky