Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Saab äntligen i rättans händer

Spyker Cars kom till undsättning och räddade det skånska flaggskeppet Saab från att gå i spillror. Det en gång stolta bilmärket slapp att degraderas till oigenkännlighet. Det vore en tragedi av aldrig skådad like att lägga ned verksamheten.

Regeringen har hanterat hela Saabaffären på ett otillfredsställande sätt. Den hade kunnat vara mer handlingskraftig och ställa upp för Saab i ett tidigt stadium. Det borde följaktligen ligga i landets intresse att bevara sin status som bilindustrination även framöver. Med Saabs tryggade existens ljusnar även framtiden för Volvo AB.

Men Stockholm har egentligen aldrig haft några som helst politiska, kulturella eller ekonomiska intressen av att stödja skånska kulturella säregenheter och landmärken. Exempelvis kan nämnas att: ”Riksdagens utredningstjänst har kommit fram till att Skåne är det landskap som utklassningsvis betalar störst summor för att infrastruktur av nationellt intresse, som egentligen är en statlig uppgift, genomförs i Skåne.” (Källa: Skånsk Frihet, för skånsk självständighet och ett självständigt Skåne) Det enda som är av vikt är att köra Skåneland ner i träsket, för all framtid. För ju svagare Skåne desto starkare Sverige! Detta förfarande påminner starkt om Titos Jugoslavien och hans ironiska motto: ”Ju svagare Serbien desto starkare Jugoslavien.” I praktiken också: ”Den enes bröd, den andres död.”

Den holländska lyxbilstillverkaren Spyker Cars la flera bud på Saab Automobile, men avböjdes först av General Motors (GM) som förvaltade varumärket Saab. Den främsta orsaken till detta är att två ryska miljardärer stod bakom budangivningarna. Dessa två, far och son, bespottades och förlöjligades i svenska media. Resultatet blev att de hoppade av – men kom tillbaka i en annan konstellation. GM valde tursamt att sälja Saab framför att avveckla produktionen. Affären gick således igenom med hjälp av stor uthållighet och ryska miljardärers stöd.

Om vi jämför Saabaffären med den rysk-tyska gasledningen, så finns där vissa likheter. I båda fallen försökte moder Svea att sabotera för Skåne. För om någon är det just Skåneland som kommer att gynnas av Saabköpet och den ryska gasen. De kulturella banden med slaviska länder (Vendland, Polen, Ryssland) stärks än mer och gör beroendet till Sverige än mindre.

Men även Sverige skulle må bättre av ett intensivare samarbete här. De gamla kulturhistoriska banden örn- och lejonfolken emellan är nästintill undanröjda, men är ett faktum. Erilarnas (herulernas) hednamissionerande från området söder om Donau (dagens Serbien) till Skandinavien har lämnat sina djupa spår. Om deras avancerade båtbyggarkonst vittnar bland annat Ales stenar. Deras gotiska skriftlärdhet gav upphov till såkallade vendiska runor etcetera. Men danerna fördrev dem tillbaka. Hur mycket vi än försöker sopa bort spåren återkommer de till sin rätta skepnad förr eller senare.

För att förstå Skandinaviens historia är det viktigt att vi går i våra förfäders fotspår, med anspråkslösheten, hedern och förnuftet i behåll, och inte förkastar vår gemensamma förhistoria. Vi hittar hela tiden nya lösningar och svar på alla gåtor, men de upprinneliga struntar vi i. Allting börjar inte med oss. Det fanns en guldcivilisation före oss och en annan dessförinnan.

Vi får således inte vara alltför giriga och låta vår inbitna svenska stolthet bedra förnuftets vishet! Kunde kineserna köpa Volvo kan väl ryssarna få göra samma sak med Saab. Våra äldre visste att vetskapen om var födan fanns var skillnaden mellan undergång eller överlevnad: ”De foro manligen fjärran efter guld och österut gåvo örnen föda (…)” (inristning i en sten utanför Gripsholms slott)

Ljubomir T. Dević, fil. kand.,

medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Musik

Abramis Brama — Smakar söndag

Alicia Keys — The Element of Freedom

Amerie — In Love and War & Mary J. Blige — Stronger with Each Tear

Bernt Rosengren Quartet — I’m Flying

Bosque Brown — Baby

Daniel Gilbert — New African Sports, Soul, Café Club № # 1

Duff McKagan’s Loaded — Sick

Eels — End Times

First Band from Outer Space — The Guitar Is Mightier Than the Gun

Gatans Lag — Låt mig stanna tre dagar i himmelen innan Djävulen vet att jag är död & Propagandhi — Supporting Caste

Ironville — Welcome to Ironville & Brothers of End — The End

ISIS — Wavering Radiant

Joel Alme — Waiting for the Bells

Jupiter Society — Terraform

Kris Kristofferson — Closer to the Bone

Lita Ford — Wicked Wonderland

Local Natives — Gorilla Manors

Maskinen — Boys II Men; Raekwon — Staten Go Hard Vol 1 & Rakim — The Seventh Seal

Mastodon — Crack the Skye

Ringo Starr — Y Not

Skriet — Skriet

Sonic Syndicate — Love and Other Disasters

Taken by Trees — East of Eden & Jaqee — Kokoo Girl

The Bear Quartet — 89 & Mattias Alkberg — Nerverna

The Carpet Knights — According to Life

Them Crooked Vultures — Them Crooked Vultures

Tom Waits — Glitter and Doom Live; Swordfishtrombones & Rain Dogs

Transatlantic — The Whirlwind

Vampire Weekend — Contra

Vic Chesnutt — At the Cut

Yeasayer — Odd Blood