Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Musikintervju

Le Bataillon des Fous

Blaskans chefredaktör blev så exalterad och förälskad i svenska bandet Le Bataillon Des Fous och deras nya debutalster. Här följer en mailintervju:


Fråga
Framförallt vill jag veta hur bandet formade sin idé till skivan och vad låtarnas konstruktion byggs upp av för ideal?
Svar
Idén och materialet till skivan växte fram under en längre tid. Några av låtarna är hela fem år gamla. Det var alltså inte så att vi kom på ett koncept för albumet och sedan skrev låtar utifrån det; snarare var det urvalet av låtar som bestämde albumets karaktär.
Namnet, In The Name of The Unknown God, kommer ursprungligen från Friedrich Nietzsches bok Tragedins Födelse. Han använder där begreppet “okänd gud” för att beteckna Dionysos. Vi har under en längre tid varit intresserade av myterna kring Dionysos; den kraft, hänryckning, frihet och det kaos som förmedlas i dessa menar vi går igen i vår musik, i rytmerna, melodierna och även i texterna. Därför namngav vi skivan så som vi gjorde.
Angående de ideal som ligger till grund för låtarna – förutom det som kan utläsas från ovanstående – kan följande nämnas: först och främst kommer melodin och ur melodin kommer texten; rytmen och övriga arrangemang anpassas sedan på ett sätt som gör att melodin får maximal styrka och framträder tydligt. Många av våra låtar innehåller instrumentala passager. Antagligen kommer det av det rus vi upplever när vi spelar, ett slags produkt av spelglädjen. Någon egentlig idé ligger inte bakom. Det har bara blivit så. Kanske är det karaktäristiskt för hur ett band får och formar sitt sound: det beror nog mer på slump, tillfälligheter och omedvetna fallenheter än några strikta ideal.
Fråga
Med tanke på att skivan är snygg och bra välspelat i varje ton och ackord - vore det på sin plats att berätta lite mera utförligt vad som hände när plattan börjades formas från grunden?
Svar
Låtarna låg, som sagt, redan klara innan inspelningsprocessen tog fart – åtminstone i stora drag. Under sommaren som föregick inspelningen gjorde vi ett urval bland våra låtar, repeterade materialet och började fundera på arrangemang och dylikt.
Själva låtordningen var ganska spikad redan då, men givetvis förändrades den något när vi gick in i studion; någon låt ratades till förmån för en som tidigare hållits utanför eller nyss skrivits. När vi kom in i studion fick allting fastare form, samtidigt som några av låtarna ändrade karaktär, de fick liv i sig. Det kändes då mera självklart hur helheten skulle te sig i slutändan; till viss del var det bara för oss att följa med, så att säga.
Fråga
Många influenser ser och hör jag. Vad det många olika influenser och viljor som måste sammanfogas vid skivans tillkomst?
Svar
Vi i bandet har samma uppfattning om det mesta och vi var väl ganska sammanfogade från början. Men det skedde hela tiden en avvägning med vår producent, Fredrik Andersson. Han utgjorde en vilja och vi en annan. Men på det hela taget fungerade det väldigt bra, i de flesta fallen ville vi åt samma håll.
Fråga
Namnet är som hämtat ur någon klassisk fransk poetisk bok eller roman från förr. Vad symboliserar namnet för er som band?
Svar
Namnet och själva idén om dåren kommer ursprungligen från Tarotkortleken. Dåren symboliserar där alltings början, möjligheten till äventyr, den unga människans dumdristighet; dåren är allting och ingenting, vilket symboliseras med hjälp av dårens tal, 0.
Att vi sedan kallar oss för dårarnas bataljon kommer av att vi vill uttrycka gemenskap, enhet och kraft – det förenas i ”bataljon”. Det är också något som går tillbaka till musikens grundläggande drag, samma egenskaper återfinns där: gemenskap, en känsla av enhetlighet och gemensam rörelse, en svårdefinierad men ändå ytterst påtaglig kraft och ett slags oberoende av bestämd identitet.
Att vi skriver namnet på franska har en ganska trivial bakgrund: det låter helt enkelt bättre.
Fråga
Skivan är en tillgiven hyllning till vinets gud och är även också en kärlek till livets flöde. har Gunnars poetiska och intellektuella sinne påverkat skivans inriktning som det ser ut i texterna?
Svar
Att Gunnars intellektuella och poetiska ambitioner har påverkat musiken och texterna är nog givet, framförallt vad gäller det senare. Själva musikskapandet är ofta en ganska impulsiv och svårkontrollerad process, och det är svårt att säga vad det är som ligger bakom i det enskilda fallet. Skrivandet är däremot mera kontrollerat och kräver mera eftertanke; minnen och erfarenheter vävs in i poetiska bilder och tjänar som funktioner i mera förgrenade idékonstruktioner. Att Gunnar har arbetat in sina tankar och idéer i texterna är inte otroligt.
Fråga
Det står att Pound, TS Eliott Rainer Maria Rilke eller Blake påverkat gruppens sinnen liksom en Ung Springsteen eller en ung Morrissey antar jag. Kan ni reda ut de litterära intentionerna i musiken/texten?
Svar
Texternas bildspråk är ofta inspirerat av Rilke och Eliot – och till viss del även det naturlyriska och romantiska hos William Blake. Värdesättandet av och teorin om bilden som ett emotionellt och intellektuellt komplex kommer från Ezra Pound. Han menar att vi i detta komplex upplever frihet från tid och rum, vi upplever plötslig befrielse och utveckling. Det är detta man eftersträvar i sitt skapande av poetiska bilder. Sedan går det givetvis att diskutera om målet är uppnått, speciellt inom musiken där den språkliga bilden påverkas och förändras av de harmonier som uppstår hos instrumenten.
Bruce Springsteen, Morrissey och Jim Morrison har påverkat både musiken och texterna. På vilket sätt är dock svårt att säga. Vi har lyssnat väldigt mycket på dem så deras influens är uppenbar, men samtidigt blir det svårt att riktigt sätta fingret på den.

Blaskans redaktör Dr. Indie är alltid glad att särskilt Ezra Pounds imaginära tänkande och tilltro på dynamo/vortex – rörelsen, den dynamiska rörelsen kan influera ett så fint band som Le Bataillon Des Fous. Blaskan tackar för intervjun.

Musik

Anders Bosson — Don’t Let Me Go

Archie Bronson Outfit — Coconut

Babylon Bombs — Babylon’s Burning (Jaska)

Broken Social Scene — Forgiveness Rock Record

Crazy Lixx — New Religion & Babylon Bombs — Babylon’s Burning

Crystal Castles — Crystal Castles; LCD Soundsystem — This Is Happening; The Apples in Stereo — Travellers in Space and Time; Beach House — Zebra (EP) & Matt Pond PA — The Dark Leaves

Darkthrone — Circle the Wagons; Triptykon — Eparistera Daimones & Avsky — Scorn

Dundertåget — Dom feta åren är förbi

Goldfrapp — Head First

Guitar Shorty — Bare Knuckle

Hole — Nobody’s Daughter

Horse Feathers — Thistled Spring; Sarah Blasko — As Day Follows Night & Damien Jurado — Saint Bartlett

Ida Redig — Standing Here

Invasionen — Hela världen brinner & Final Exit — Det egentliga Västerbotten: Complete Discography 94–97

Jakob Dylan — Women + Country; Josh Ritter — So Runs the World Away & The Hold Steady — Heaven Is Whenever

Kate Nash — My Best Friend Is You

Korta metalrecensioner VI

Korta musikrecensioner LVI

Lali Puna — Our Inventions

Le Kid — Mercy Mercy & Familjen — När planeterna stannat

Mats Öberg Trio — So Very Mats

Mitt Piano — Allt ljus på mig

Paul Weller — Wake up the Nation

Robyn Hitchcock & The Venus 3 — Propellor Time

Roky Erickson with Okkervil River — True Love Cast Out All Evil

Solomon Burke — Nothing’s Impossible

The Ark — In Full Regalia

The Dead Weather — Sea of Cowards

The National — High Violet

The Radio Dept. — Clinging to a Scheme

Timo Räisänen — The Anatomy of Timo Räisänen & Monty — 2010

Willie Nelson — Country Music

Zacharias — Som pansar