Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Debattartikel

Dr. Indie vill ha konstitutionell monarki

Jag är välfärdstatsfundamentalist och socialdemokratisk monarkist med en övertygelse om att konstitutionell monarki är bättre än republik. Jag skall tala om varför jag tycker så.

I Sverige har kungen inga politiska befogenheter som kan störa det politiska system som utgår från parlamentarismens ideal. Folket har total suveränitet och all makt utgår från folket via de kanaler vi kallar för parlament – eller riksdag som det heter i Sverige. Det politiska partierna kanaliserar ofta folkets olika åsikter genom att partierna bildar regering och styr Sverige genom riksdagsförordning och grundlagen. Makten regleras i Sverige så att riksdag och det för tillfället valda regeringsorganet balanserar makten mellan sig. Riksdagen granskar regeringsförlag och se till att grundlagen hålls intakt.

I den svenska konstitutionella monarkin så är kungen statschef i teorin men ej i praktiken. Han har enbart symbolisk makt.

Monarken i Sverige regleras sedan länge och statsfäst under tidiga 70-talet att kungen enbart leder vissa utrikesmöten och sitter som ordförande för regeringens öppnande och vissa konseljer. Riksdagen och regeringen bestämmer Sveriges politiska riktning i alla frågor. Kungen är en symbolisk representant för Sverige och är vår lands riksambassadör för landets väl och ve.

Jag ser enbar fördelar med en oberoende av olika intressen – kung/drottning som kan stå vid sidan om och förena Sveriges folk oavsett ideologi, religion och politik. Kungen/drottningen kan helt enkelt bli symboliska föredömen i kriser och katastrofer och uttrycka ett för både landet och folket mental emotionell känsla som överbryggar de politiska landskapen. Det beror på att monarkin kan sägas stå för en helhetlig kontinuitet som symbol för Sveriges historia, politiska och samhälleliga utveckling sedan Sveriges begynnelse. Som en fredlig symbol för folkets väl och utveckling så står monarkin för tidlöshet och sammanlänkning mellan ett då och ett nu – det denna förening av vårt förflutna och framtid – som monarkin i Sverige representerar.

Det finns några vanliga invändningar mot monarkin, några är statsvetenskapliga och oftast ideologiska.

Monarkin betyder ärvd makt vilket strider mot den demokratiska tanken på att folket styr och väljer sina representanter och kan rösta bort, vilket man inte kan med en monark. Allt detta är sant men ändå väljer jag att föredra en monark utan makt.

I en konstitutionell monarki handlar det om harmlös symboliskt makt. Så visst väljer man inte en monark. Jag ser inga problem med att inte välja en harmlös opolitisk symbol utan befogenheter. Jag anser att monarkin i Sverige utgör en bra form att sköta pr-arbetet.

Inom näringslivet finns det ärvd makt liksom ärvda rikedomar, vilket folket inte kan välja. Det är i så fall ett stort demokratiskt problem. Inom politiken där valbarheten existerar finns det ärvd makt inom partierna och föreningarna. Men visst där kan man välja bort representanter. Jag kan hålla med att detta är inget argument för monarkins ärvda symboliska syfte. Det är ett emotionellt argument. Men eftersom kungen inte har formell politisk makt så betyder den ärvda positionen ingenting i folkstyrets mening, så som jag ser det.

Den andra invändningen handlar om att monarkins representanter har juridisk immunitet och kan således inte åtalas. Lagen utgår från att alla är lika mycket värda. Då kan ingen stå ovanför oss alla. Det vill jag ändra på. Kungen/drottningen är medborgare som vi alla och bör ha samma skyldigheter/rättigheter i lagens mening som vi alla andra i landet. Jag vill att även monarkins representanter skall kunna åtalas inför rätten. Det måste ändras för att rädda konstitutionella monarkin.

Den stora frågan är varför kan inte en president göra samma sak som kungen. Mitt svar är nej – jag vill inte ha republik med president. Mitt argument är följande:

Eftersom kungen står utanför politiska spelet kan han vara landets moraliska samvete för oss alla utan att ta hänsyn till något intresse eller politiskt parti. Kungens trohet gäller enbart svenska folket och dess grundlag. En president tillhör alltid något parti och har historiskt sett alltid hamnat i ideologins fällor. Hänsyn till partiet och ideologin. I en republik har man en president som har statschefskapet och en statsminister som utövar makten. Problemet blir uppstår när statsminister och president hamnar i ideologisk politisk gräl. Då kan kris uppstå. En kung och statsminister hamnar nästan aldrig i meningsutbyte i Sverige. Därför att statsministern har den formella rejäla juridiska makten och kungen förvaltar symbolisk makt. Det blir knappast någon friktion av sådan uppdelning.

En president har formell makt och har en annan roll än vad en maktlös kung har.

Rent estetiskt tilltalar det mig mera med en monarki. Ett bättre varumärke och pr-signatur helt enkelt för Sverige.

Därför är jag socialdemokratisk monarkiskt.

Musik

Accept — Blood of the Nations

Arcade Fire — The Surburbs

ASIA — Omega

Bettye LaVette — Interpretations: The British Rock Songbook

Black Francis — NonStopErotik

Blackmore’s Night — Autumn Sky

Danzig — Deth Red Sabaoth

Deathstars — Night Electric Night

Dungen — Skit i allt

Harriet Ohlsson — Arena Rock & Lisa Pedersen — Heart Monster Fear Machine

Imperial State Electric — Imperial State Electric (Dr. Indie)

Imperial State Electric — Imperial State Electric (Dr. Rock)

Interpol — Interpol

Iron Maiden — The Final Frontier

Isobel Campbell & Mark Lanegan — Hawk

Korta musikrecensioner LVIII

Lloyd Cole — Broken Records

Los Lobos — Tin Can Trust

Ludwig Bell — Jag har försökt förklara; Andreas Söderlund — Daustralien & CEO — White Magic

Mark Olson — Many Colored Kite

Murderdolls — Women & Children Last; Sister Sin — True Sound of the Underground & Norma Jean — Meridional

Peter Wolf — Midnight Souvenirs

Raubtier — Det finns bara krig

Richard Thompson — Dream Attic

Soundtrack från dokumentärfilmen 135 Grand Street New York 1979

Teddybears — Devils Music

The Beatles — The Beatles in Stereo

The Göteborg String Theory — The Göteborg String Theory

Villagers — Becoming a Jackal & Johnny Flynn — Been Listening

Wille Ahnberg — Sex dagar av sju