Blaskan presenterar

Rainer Andersson

Med anledning av hans kommande bok Om bara vi vill, så går det

Blaskan intervjuade för ett antal år sedan Rainer Andersson, till vardags tågvärd på Stockholmståg, med anledning av ett bokprojekt som nu tycks ha nått vägs ände. Det är en dokumentärroman om en arbetarfamilj på Södermalm i Stockholm och som omspänner åren 1879–1919. Till hösten planeras boken komma ut på bokförlaget Röda Rummet under namnet Om bara vi vill, så går det. Boken tar avstamp från Sundsvallsstrejken 1879 och följer, genom familjen Öhrnlunds öden och levnadsvillkor, stockholmsarbetarnas bataljer och organisering för rätten till fackföreningar, rösträtt och ett människovärdigt liv. Kulmen på berättelsen är kravallernas och hungerprotesternas år 1917, där en av familjen Öhrnlunds döttrar ställs i centrum för det s.k. ”potatisupproret” på Nytorget lördagen den 5 maj 1917.

Blaskan publicerar här ett kapitel ur boken, gällande åren strax före första världskrigets utbrott. Har flyktar den socialdemokratiske agitatorn August Palm förbi, högerns kanonbåtsinsamling, Strindbergs död, den s.k. borggårdskuppen och hur det går till när de sociala myndigheterna omhändertar en av familjen Öhrnlunds yngsta söner. Allt bygger på faktiska händelser och ett mångårigt forskande i arkiven, även om författaren tagit sig friheten att i skönlitterär stil brodera ut vissa händelser kring familjen Öhrnlund som i verkligheten hette något annat.

Kapitel 12