Skillnaden mellan tidning och tidskrift

En dagstidning innehåller en mängd information, olika slags nyheter och annonser. En tidning trycks generellt sett på papper av relativt låg kvalitet och kännetecknas av regelbunden utgivning, oftast med stor geografisk spridning.

En tidskrift är en periodisk skrift som förmedlar information om ett specifikt ämne. En tidskrift finansieras generellt av prenumerationer, annonsförsäljning och/eller försäljning av lösnummer.

Generellt Innehåll

En tidning innehåller dokumentära tidningsartiklar som oftast är skrivna av journalister. Vissa delar av innehållet kan vara åsiktsbaserat och speglar ofta tidningens politiska ståndpunkt. Ofta finns även recensioner, tecknade serier, väderprognoser, korsord, dödsannonser, födelse- och giftermålsannonser mm.

En tidskrift innehåller mer specifika, rent faktabaserade eller vetenskapligt baserade reportage. Generellt sett håller sig en tidskrift till ett särskilt ämnesområde. I många tidskrifter saknas helt, eller delvis, utfyllnad i form av vare sig korsord, annonser och dyl.

Standardiserat innehåll

– Förstasida

Framsidan på en tidning/tidskrift med titel och innehåll. I branschen kallad “etta”.

– Puff

Utdrag ur en artikel i kombination med en slagkraftig huvudrubrik som ska väcka nyfikenhet.

– Redaktionsruta

Presentation av redaktionens medarbetare inkl. titel och kontaktuppgifter. Här kan även annonspriser finnas med.

– Notis

Kort nyhetstext, ofta utan byline och ibland utan rubrik. En notis informerar bara om det mest väsentliga.

– Artikel

Intervjuer, recensioner, analyser, krönikor mm.

– Feature

Resereportage, personporträtt, matrecept, fotoreportage, kåserier mm.

Inlägg skapade 33

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen
cenote