Vanliga yrkesroller på en tidning

Det finns en hel del olika yrkesroller på en tidningsredaktion, allt från bildchefer till redigerare, fotografer och ansvarig utgivare. Vissa roller är rent praktiska och andra rent juridiska, men det som mest utmärker en redaktion är att alla har sina tydliga ansvarsområden.

Vanliga yrkesroller på en tidningsredaktion

Bildchef

Bildchefen leder det dagliga arbetet för redaktionens fotografer och är ytterst ansvarig för alla bildval. Arbetet innefattar oftast tät kontakt med såväl anställda som frilansande fotografer samt regelbunden bevakning av internationella bildbyråer.

Ansvarig utgivare

En person med juridiskt ansvar för allt som trycks i tidningen enligt tryckfrihetsförordningen. Ofta är chefredaktören och ansvarig utgivare en och samma person.

Chefredaktör

En person med övergripande ansvar för det redaktionella arbetet. Chefredaktören har ofta en arbetsledande roll och driver det långsiktiga arbetet.

Fotograf

En fotograf kan arbeta både dag- och kvällstid. Fotografen följer oftast med en reporter och bearbetar sedan bilderna, innan de skickas till redigeraren.

Nyhetschef

En “spindeln i nätet-person” med stort inflytande på innehållet. I rollen ingår bevakning av tips och pressmeddelanden samt att delegera arbete till olika avdelningar.

Redigerare

En person som kontrollerar text och bild samt skapar passande rubriker. Redigeraren bestämmer också vad som bör lyftas fram.

Reporter

En person (oftast journalist) som skriver olika typer av texter till tidningen.

Redaktionschef

En redaktionschef arbetar under chefredaktören och har också ett övergripande ansvar. På mindre tidningsredaktioner kallas redaktionschefen ofta nyhetschef.

Researcher

En person (ofta en journalist) som generellt sett arbetar på en stor redaktion med att göra research.

Korrekturläsare

En person som korrekturläser journalisternas texter, dock är det få redaktioner som har råd att anställa korrekturläsare.

Inlägg skapade 33

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen
cenote