Förmedla nyheter så att folk förstår

Nyheter har sedan Gutenbergs tid på 1400-talet i huvudsak förmedlats via text i form av tidningar och andra tidskrifter. Sedan ett antal årtionden har andra medier kommit att ta allt mer plats, men texten har fortfarande en stor betydelse i nyhetsförmedlingen. Ser man till exempel på valet i USA, kom de stora avslöjandena i form av skrivna artiklar hos de traditionella nyhetstidningarna i form av New York Times och Washington Post. Även om tiderna förändras är texten fortfarande ett kraftfullt verktyg för att förmedla nyheter och föra berättelser vidare.

Komplement till textbaserade nyheter

Ljud och bild har sedan länge utgjort ett komplement till den textbaserade nyhetsförmedlingen, men det har varit vattentäta skott mellan dem. Den som föredrar att konsumera nyheter via ljud har varit hänvisad till radion och den som föredrar bild har satt sig i soffan framför TV-apparaten. Det är först på senare tid som gränserna har kommit att allt mer suddas ut. Idag sker nyhetsförmedlingen ofta i form av en kombination av ljud, bild och text. Såväl The Guardian som Aftonbladet använder sig av en kombination för att förmedla sina nyheter och informera sina läsare.

Det är framförallt video som har kommit att komplettera textbaserade nyheter. En stor fördel med ljud och rörliga bilder, är att vissa ämnen och förhållanden är betydligt enklare att förklara på detta sätt. Många medieföretag, men även andra företag som arbetar med information, använder sig därför av olika animationsprogram för att förmedla sitt budskap. Ett exempel på ett sådant program är https://www.explainer.se/ som är ett professionellt och mycket användarvänligt program för att skapa animerade videor. Genom att förena text med animerade videor från Explainer är det möjligt att förklara även komplicerade ämnen på ett enkelt sätt.

Den framtida nyhetsrapporteringen

Konkurrensen mellan olika medieföretag är hård och konsumenterna är otåliga. Konsumenterna förväntar sig att snabbt kunna förstå även komplexa förhållanden och situationer. Även om texter fortfarande kommer att vara en viktig del för att förmedla nyheter, kommer vi att allt oftare se texterna kompletteras med till exempel en animerad video. Detta i syfte att läsarna enklare ska kunna ta till sig informationen. De medieföretag som anpassar sig till konsumenterna, och förklarar så att alla förstår, kommer att ha mycket goda möjligheter att överleva, och även frodas på den moderna mediemarknaden.

Inlägg skapade 27

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen
cenote