Den journalistiska intervjuns historia

Det finns olika slags intervjuer och i det här inlägget ska jag fokusera på journalistiska intervjuer som kan vara av i huvudsak två slag: personporträttet och nyhetsintervjun. Intervjun är ett av journalistikens mest grundläggande verktyg. Beroende på vad det är för typ av intervju kan journalisten använda den för att avslöja oegentligheter eller måla djupgående personporträtt. I det här inlägget ska jag svara på när intervjun uppstod som en journalistisk form, samt berätta om några av historiens mer anmärkningsvärda intervjuer.

Är du frilansare inom journalistik eller någonting annat? Om du är egenföretagare kan du dra stor nytta av tjänsterna som erbjuds av Capcito. Capcito är en företagsbank som erbjuder olika finanstjänster speciellt anpassade för företag. Bland tjänsterna de tillhandahåller finns möjligheten att sälja fakturor, och just nu kan du sälja din första faktura gratis. Förutom det erbjuder de också bland annat företagslån och företagskrediter.

Intervjuformen slog igenom i mitten av 1800-talet

Enligt de flesta som forskar på området började intervjun användas som journalistisk metod under 1850-talet. Men för att hitta det första exemplet på en intervju så som vi tänker oss en idag får vi leta oss ytterligare ungefär hundra år bakåt i tiden. Intervjun utfördes 1756 av den georgiske biskopen Timothy Gabashvili och intervjusubjektet var en grekisk akademiker vid namn Eugenios Voulgaris. Texten publicerades 1852 i den form intervjuer typiskt publiceras idag, frågor följda av svar.

Formen fanns där redan från början

Faktum är att intervjuformatet inte har ändrats i någon nämnvärd utsträckning sedan dess. Vad som däremot förändrats är förstås vilken typ av frågor som ställs och hur de inblandade förhåller sig till intervjun som form. Nyhetsintervjuer har i någon mån utvecklats till att bli en form av krigföring, där journalister och de som ska utfrågas använder sig av olika knep för att försätta den andra ur balans.

I Sverige finns det framför allt en person som man inom journalistiken talar om som ett svårt intervjusubjekt och det är Carl Bildt. Det har till och med gjort honom till en person som journalister och andra intresserade använder sig av för att granska olika strategier som makthavare använder sig av för att leda en intervju dit de själva vill.

Berömda intervjuer

En genomgång av intervjuns historia vore inte komplett om jag inte också nämnde några av historiens särskilt anmärkningsvärda intervjuer.

  • Nixon-intervjuerna – Journalisten David Frost intervjuade 1977 USAs tidigare president Richard Nixon. Resultatet blev en serie intervjuer som var så pass laddade att historien om hur de blev till filmatiserats.
  • Oprah Winfrey intervjuar Michael Jackson – Oprahs intervju med Jackson från 1993 är den intervju som haft tidernas största tittarsiffror med över 100 miljoner tittare.
  • Saddam Hussein intervjuas av Dan Rather – Hussein intervjuades 2003 bara dagar innan USA invaderade landet.
Inlägg skapade 33

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen
cenote