Två anrika tidningar

Två av Sveriges mest anrika tidningar är Aftonbladet och Dagens Nyheter. Den förstnämnda grundades redan 1830 och den andra 1864.

Aftonbladet

Aftonbladets grundare hette Lars Johan Hierta. Det brukar heta att Hierta grundade Sveriges första moderna dagstidning; en tidning som förmedlade både inrikes och utrikes nyheter som främst rörde politik och kultur. Aftonbladet växte snabbt i popularitet och i samband med det växte även svensk journalistik fram.

Hierta ville skapa en universell tidning och han hade medlen för att erbjuda höga löner, vilket attraherade de bästa journalisterna landet hade att uppbringa på den tiden. Detta ledde till att Aftonbladet endast två år efter starten var landets största dagstidning.

Aftonbladet blev en naturlig politisk plattform och redaktionen var en stark förespråkare av yttrandefrihet och frihandel. Däremot var man kritisk mot kungamakten, vilket inte var populärt bland de kungliga, i synnerhet inte med dåvarande kungen, Karl XIV Johan.

Kungen ville stoppa oppositionen, vilket resulterade i att tidningen tvingades stoppa utgivningen ett antal gånger på grund av indragningsmakten. Efter varje indraget tillstånd började Hierta om igen, och 1845 avskaffades slutligen lagen om indragningsmakt. Lars Johan Hierta är för alltid ihågkommen som en viktig part i debatten om det fria ordet.

Dagens Nyheter

Dagens Nyheters grundare hette Rudolf Wall. Året var 1864 när Wall kopplade ett nytt grepp om tidningsbranschen med sitt nya, revolutionerande koncept: att sälja varje exemplar av DN hälften så dyrt som kostnaden för varje exemplar av Aftonbladet. Detta möjliggjordes genom en satsning på annonsförsäljning, och tidningen sålde som smör i solsken.

Redaktionen på DN var liberala politiskt sett, man var till exempel för frihandel och för utvidgad rösträtt. Under fransk-tyska kriget höll man god ton med tyskarna, vilket resulterade i en tillfälligt minskad försäljning. När första världskriget bröt ur höll man därför en mer neutral ton och DN kunde återigen se sig som en konkurrenskraftig dagstidning.

Inlägg skapade 33

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen
cenote